අංක පිළිවෙළට ඉන්ධන සැපයීම සාර්ථකයි

0
62

වාහන අංක තහඩුවේ අවසන් ඉලක්කම අනුව ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (21දා) ඉතා සාර්ථක ලෙස කර ගැනීමට ජනතාවගේ සහයෝගය ලැබුණු බවත් එම ක්‍රමවේදය ප්‍රයෝජනවත් මෙන්ම  ජනතාවට පහසුවක් වූ බවත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියෝ පැවසූහ.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දින ගණනාවක් පාරිභෝගික ජනතාව රැඳී සිටිය නමුත් ඔවුන් බොහොමයකට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බවද නව ක්‍රමවේදය අනුව පෝලිමේ සිටි සියලු දෙනාට පැය කිහිපයකින් ඉන්ධන ලබා දීමට හැකි වූ බවද ඔවුහු සඳහන් කළහ.

නව ක්‍රමවේදය යටතේ වාහනයේ අංක තහඩුවේ අවසන් ඉලක්කම අනුව ඉන්ධන ලබාදෙන බවත් දිනයට නියමිත අංකයට පමණක් ඉන්ධන ලබා දුන් අතර වෙනත් රථ සියල්ලම නැවත හරවා යැවීමට කටයුතු කළ   බවත් පිරවුම්හල් හිමියෝ පැවසූහ.

ඒ අනුව දිනයට නියමිත වාහනයේ අවසන් අංකය සහිත රථ පමණක් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පෝලිම්වලට එකතුවන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් එදිනට නියමිත අංක හැර වෙනත් අංක සහිත රථවලට ඉන්ධන ලබා නොදෙන බවත් ඔවුහු සඳහන් කළහ. ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය (කිව්.ආර්. කේතය) හඳුන්වාදීමේ නියමු වැඩසටහන් කිහිපයක් කොළඹ ප්‍රදේශයේ පැවැත් වූ බවත් එය සාර්ථකව සිදුවු නමුත් තවමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතින බවත්  බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පැවැසීය.