කොමිස් අඩු කළැයි තෙල් බෙදුම්කරුවෝ වර්ජනයක

0
1160

ඉදිරි දිනවලදී ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන් ඒකාබද්ධව ඇණවුම් කිරීම අත්හිටුවීමට කටයුතු කර ඇති බව ත් ඒ හේතුවෙන් ඉන්ධන නොමැතිව මුළු රට ම අකර්මණ්‍ය විය හැකි බව ත් බෙදුම්කරුවෝ පැවසූහ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සහ ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ට දෙන කොමිස් මුදල 3% සිට 1%ක් දක්වා අඩු කිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව ඔවුහු කීහ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලැබීම හේතුවෙන් මෙසේ කොමිස් මුදල අඩුකර ඇතැයි දැනගන්නට ලැබී ඇති බව ත් එම පාඩුව අවම කර ගැනීමට තමන්ගේ කොමිස් මුදල අඩු කිරීම අසාධාරණ බව ත් බෙදුම්කරුවෝ පැවසූහ.

ඉන්ධන බෙදුම්කරුවන් ඉන්ධන තොග ඇණවුම් නොකිරීම හේතුවෙන් ජනතාවට ඉන්ධන නොමැති තත්ත්වයක් ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි බව ත් මෙම තත්ත්වයෙන් ජනතාව තවදුරට ත් අපහසුතාවට පත්වනු ඇති බව ත් ඔවුහු වැඩිදුර ටත් පැවසූහ.