සිපෙට්කෝ අද සිට ටික ටික තෙල් දෙයි

0
38

රට පුරා සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල්වලින් ඉන්ධන බෙදාහැරීම යම් සීමාවක් යටතේ අද (21දා) සිට ක්‍රිියාත්මක කෙරෙන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. පෙර සැලසුම් කළ පරිදි වාහනයේ අවසන් අංකයට අදාළ දිනය සහ අදාළ වාහනයේ ස්වභාවය අනුව කෝටා ක්‍රමයකට ඉන්ධන ලබාදෙන බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව වාහන ලියාපදිංචි අංකයේ අවසන් ඉලක්කම අනුව 0,1 හෝ 2න් අවසන් වන ඉලක්කම් සඳහා අඟහරුවාදා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකත් 3, 4 හෝ 5න් අවසන් ඉලක්කම් සඳහා බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා දින දෙකත් 6,  7, 8 හෝ 9න් අවසන් ඉලක්කම් සඳහා ස¾දුදා, බදාදා සහ සිකුරාදා දවස් තුනත් අනුව ඉන්ධන ලබා දීමට තීරණය කොට ඇත. එමෙන්ම ජාතික ඉන්ධන අවසරපත අනුව ඉන්ධන ලබාදීම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පිරවුම්හල් කිහිපයක අද (21දා) සිට දින 3ක් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එය දීපව්‍යාප්තව ලබන 25 වැනිදා සිට ක්‍රියාවට නැංවීමටත් තීරණය කර තිබේ.

එසේම ඉදිරි සතියක කාලය ඉන්ධන අවසරපත ක්‍රියාත්මක වන තුරු මෝටර් බයිසිකලයකට උපරිම රු. 1,500ක්ද, ත්‍රිරෝද රථයකට රු.2,000ක්ද සහ අනෙකුත් වාහන වෙනුවෙන් රු.7,000ක්ද උපරිම මුදලකට පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කෙරෙන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

චාමර අමරසූරිය