වාහන කොපමණ පෝලිමේ සිටියත් ඉන්ධන දෙන්නේ අවසන් අංකයට

0
15

දැනට පෝලිම්වල ඇති වාහන ඉවත් කර නොගන්නේ නම් ඔවුන්ට ඉන්ධන දෙන්නේ ඔවුනගේ වාහනයේ අවසන් අංකයට සඳහන් දිනයට පමණක් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි. එම අදාළ දිනයේ අංකයට අනුව පමණක් ඉන්ධන දී ඔවුන් ඉවත් කරන ලෙස ආරක්ෂක අංශ හා අදාළ අංශ දැනුවත් කොට තිබේ. මෙම ක්‍රියාවලියට අනුගත නොවන පිරිස්වලට ඉන්ධන නොදීමට සහ අනුගත නොවන ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ඉන්ධන බෙදා නොහැරීමටද තීරණය කොට ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එසේම ආරක්ෂක අංශ, යොවුන් සේනාංකය තරුණ සේවා සභාවේ නිලධාරීන් සහ සාමාජිකයන් මඟින් සෑම ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයන්ට, පැමිණෙන ජනතාවට මෙන්ම විවිධ ප්‍රදේශවල තාක්ෂණය පිළිබඳව ගැටලු ඇති ජනතාවට ජාතික ඉන්ධන අවසරපත සමඟින් ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය සහයෝගය දීමටද සැලසුම් කොට ඇති බවද එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

චාමර අමරසූරිය