ප්‍රවීණයන්ගේ මලල ක්‍රීඩා උළෙලක් සැප්තැම්බර් 17-18 මාතරදී

0
17

ශ්‍රී  ලංකා ‘සදර්න් මාස්ටර්ස්’ මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රවීණයන්ගේ මලල ක්‍රීඩා උළෙල එළැඹෙන සැප්තැම්බර් මස 17 සහ 18 යන දිනයන්හිදී මාතර කොටිවිල දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

මෙහිදී අවුරුදු 35න් පහළ විවෘත, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, සහ 100ට ඉහළ වශයෙන් වයස් කාණ්ඩ 15ක් යටතේ පිරිමි සහ කාන්තා තරග පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

මෙම තරගාවලිය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අගෝස්තු මස 5 වැනි දිනයෙන් අවසන් වීමට නියමිතව ඇති අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු අංක 0714055900 යන අංකයෙන් ලබා ගත හැකිය. එමෙන්ම තරග ලේකම් ශ්‍රී  ලංකා සදර්න් මාස්ටර්ස් මලල ක්‍රීඩා සංගමය, තැපැල් පෙට්ටිය 25, හොරණ යන ලිපිනය වෙත රුපියල් 15ක මුද්දර කවරයක් එවීමෙන් ද ලබා ගත හැකිය.

කෙසේ වෙතත් 2023 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී  ලංකාවේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති ‘ඉන්දු _ ලංකා ද්විත්ව මලල ක්‍රීඩා උළෙල’ සඳහා සුදුස්සන් තේරීමේ තරගයක් ලෙසද මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙනු ඇත.