ඉන්ධන පොම්ප පරීක්ෂා කිරීමේ අතරතුර ඉන්ධන රැස්කිරීමේ වංචනික ක්‍රියාවක

0
11

මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂවරයා මිනුම් සේවා හා පරීක්ෂකවරුන්ට ඉන්ධන පොම්ප පරීක්ෂා කිරීමට ඇති නෛතික බලය පාවිච්චි කරමින් එම නිලධාරීන් ලවා ඉන්ධන තොග රැස් කිරීමේ වංචනික ක්‍රියාවක් සිදු කරන බවට පිරවුම්හල් හිමියෝ චෝදනා කරති. 

ඉන්ධන පොම්ප ජංගම පරීක්ෂණ රථයන් ඉන්ධනහල් වෙත ගොස් ඉන්ධන පොම්ප පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 200ක් ලබා ගන්නා අතර එය නැවත ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ලබා දිය යුතු බවත් එය 1995 අංක 35 දරන මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා පනත අනුව අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වන නමුත් ඔවුන් එසේ ලබා නොදෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියකුගෙන් කළ විමසීමකදී ද තහවුරු විය.

එම කාර්ය සඳහා භාවිත කළ ඉන්ධන ගාස්තු ගෙවීමෙන් අනතුරුව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරදෙන ලෙස පසුගිය අඟහරුවාදා (12දා) මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා අධ්‍යක්ෂ එස්.එන්. අකුරන්තිලකගේ අස්සනින් යුතු ලිපියක් මාර්ගයෙන් සියලුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලින් ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබේ.

එසේ මිලදී ගනු ලබන ඉන්ධන සේවාවන්හි නිරතවන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම සඳහා යොදා ගන්නා බවත් එමඟින් සේවාවන් කාර්යක්ෂම හා කඩිනම් කර ගැනීමට හැකි බවත් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇත. 

මේ වන විට රට පුරා ඉන්ධන පෝලිම්වල සිටි විසි දෙනකු පමණ මරණයට පත් වී සිටින බවත් රජයේ සේවකයන් හා සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් එකිනෙකා අතර ගැටුම් ඇති කර ගනිමින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට දින ගණන් පෝලිම්වල සිටින නමුත් ඉන්ධන පොම්ප පරීක්ෂණ ජංගම රථ නිලධාරීන් වංචනික ලෙස ඉන්ධන ලබා ගන්නා බවත් පිරවුම්හල් හිමියෝ සඳහන් කළහ.  

වරකට ඉන්ධන ලීටර් 200ට අධික ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට හැකියාවක් පවතින ජංගම රථ දිනකට ඉන්ධනහල් හතරක් පරීක්ෂා කිරිමෙන් ලීටර් 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම වංචනික ක්‍රමවේදය මඟින් ලබා ගන්නා බව ඔවුහු වැඩිදුරටත් පැවැසූහ.

මිතුන් ජයවර්ධන