ඉදිරි මාස හයේ ඇතිවන ආහාර අර්බුදය පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්ව දැනුවත් කරන්න

0
18

ඉදිරි මාස හයක කාලය තුළ රටේ ආහාර අර්බුදයක්  ඇති වන බවට අදහස්  හා මතවාද පවතින බැවින් ඊට  සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්ව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා මෙන් ‘මවුබිම වෙනුවෙන් පුරවැසියෝ’ සංවිධානය කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට ලියුමක් යවමින් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික, බීජ, ජල, පොහොර, කෘෂිරසායන, කෘෂි යෙදවුම් පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්  කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීමට මැදිහත් වන  ලෙස එම සංවිධානය සඳහන් කර තිබේ.

වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක කළ වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය හා තීන්දු තීරණ හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට යොදන පොහොර, කෘෂිරසායන, වල් නාශක ඇතුළු කෘෂි යෙදවුම් හිඟවීමෙන් භෝග නිෂ්පාදනය අඩාල වී ඇතැයි ‘මවුබිම වෙනුවෙන් පුරවැසියෝ’ සංවිධානය සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳව විවිධ විද්වතුන්, උගතුන්, කෘෂිකාර්මික ක්‍ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයන්, විවිධ සංවිධාන අදහස් දැක්වීම් කළද ගැඹුරින් සලකා බැලීමක් සිදු වී නැතැයි  එම  සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

වී, එළවළු, පලතුරු, අතිරේක බෝග ඇතුළු සියලු වගාවන්ට කඩිනමින් බදු සහන ලබා දීමටත් ගොවියාත් පාරිභෝගිකයාත් ආරක්ෂා වන පරිදි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන  ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ‘මවුබිම වෙනුවෙන් පුරවැසියෝ’ සංවිධානය ඉල්ලා සිටියි.

හැකි ඉක්මනින් ගොවිතැනට අවශ්‍ය  පොහොර, කෘෂිරසායන ඇතුළු යෙදවුම් කඩිනමින්  ලබා දීමත් ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය දේශීයව වගා කිරීමේ හැකියාව සොයා බැලීමත් බතල, මඤ්‍ෙඤාක්කා, මුං වැනි කෙටි කාලීන බෝග වගාවට වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් අවශ්‍ය බව  එම සංවිධානය සඳහන් කරයි.

 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඇතුළු කෘෂිකර්ම ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ සියලුම අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල ආයතනයන්හි කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව කඩිනමින් සොයා බැලීමත් එම ආයතනයන් තුළ සිදුවන අකාර්යක්ෂමතාව, නාස්තිය, දූෂණය, රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය වළකාලීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කිරීමත් අවශ්‍ය බවද ‘මවුබිම වෙනුවෙන් පුරවැසියෝ’ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය ආයතන තුළ නිසි විගණනය හා පසුව විපරම් ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමත් ගොවියාගේ ජීවිත සුරක්ෂිතතාවය සඳහා ගොවි බැංකු ක්‍රමයක්, ගොවි රක්ෂණ ක්‍රමයක්, ගොවි සෞඛ්‍ය ක්‍රමයක්, ගොවි අරමුදලක් ආරම්භ කිරීමත් අවශ්‍ය  බවද එම සංවිධානය පවසයි.

ආහාර හිඟයක් ඇති වීම කෙරෙහි භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑම, භාණ්ඩ, ගෑස්, ඉන්ධන, විදුලිය හිඟ වීම, කූට ව්‍යාපාරිකයන් ආහාර තොග රැස් කිරීම, ආහාර සැපයුම් ජාලය බිඳ වැටීම, කළු කඩ වෙළෙඳාම ආරම්භ වීම, මුදලේ අගය පහත වැටීම, ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග කඩා වැටීම, භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පහත වැටීම බලපෑ ඇතැයි ‘මවුබිම වෙනුවෙන් පුරවැසියෝ’ සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව පවතින ආණ්ඩුවේ හෝ ඉදිරියේදී  පිහිටවනු ලබන අන්තර්වාර ආණ්ඩුවේ   ජනාධිපති, අගමැති, කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්, පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් ඇතුළු මන්ත්‍රිවරුන්, දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රධානීන්, රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ප්‍රධානීන්  දැනුවත් කරන ලෙසද එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් ඉල්ලා ඇත.

අමිත් මධුරංග ගමගේ