අරගලකරුවන් ව්‍යවස්ථා උගුල්වලට හසු කිරීමට කිසිවකුට ඉඩ දෙන්නේ නෑ

0
14

අරගලකරුවන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින තම සංවිධානය අරගලකරුවන් ව්‍යවස්ථා උගුල්වලට හසුකිරීමට කිසිවකුට ඉඩ නොදෙන බව ජනතා නීතිඥයෝ සංවිධානයේ නීතිඥ සේනක පෙරේරා පැවැසීය.

රටපුරා ක්‍රියාත්මක ජනතා  අරගලය වෙනුවෙන් කළ හැකි උපරිමය කරමින් සිටින බව පැවැසූ හෙතෙම  විරෝධතාවලදී වෙඩි වැදී හෝ වෙනත් ආකාරවලින් මියගිය හා වදහිංසාවලට ලක්වූ සියලු ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරියටත් පෙනී සිටින බවද සඳහන් කළේය.

ගෙවී ගිය මාස තුනක කාලය තුළදී අරගලයට සම්බන්ධ  පිරිස් මුහුණදුන් ගැටලුකාරී අවස්ථාවන්වලදී තම සංවිධානය ජනතාවගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අමිත් මධුරංග ගමගේ