අපි බලපෑම් කළේ නෑ

0
31

මෙරට ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති ඡන්දයේදී ඉන්දියාව විසින් කිසිදු අයුරකින් දේශපාලනමය බලපෑම් සිදු නොකළ බව ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම උදෙසා පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී  ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නායකයන්ට ඉන්දියාව විසින් දේශපාලන මට්ටමෙන් බලපෑම් කිරීමට උත්සාහ දරන ලද බවට පළ වන වාර්තා පදනම් විරහිත බව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එමෙන්ම ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම කාල්පනික මාධ්‍ය වාර්තා බවත් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

එම වාර්තා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය  ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය බව අවධාරණය කරයි.

එම වාර්තා පැහැදිලිවම කවරකුගේ හෝ කල්පනා මාත්‍රයක් යැයිද මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සිය නිවේදනය මඟින් පවසයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයන් සහ වටිනාකම් ස්ථාපිත ආයතන මෙන්ම ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපාදන හරහා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා ඉන්දියාව සහයෝගය ලබා දෙනවා මිස වෙනත් රටක අභ්‍යන්තර කරුණු සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයන්ට ඉන්දියාව මැදිහත් නොවන බවද එම නිවේදනයෙන් අවධාරණය කෙරේ.

සවනි ශේශාධි