අකුණුසරින් ගසක් වැටී අත්වැල් පාලමට හානි

0
28

අකුණුසරක් වැදී විශාල ගසක් පතිත වීමෙන් බදුලු ඔය හරහා වැටි තිබුණු අත්වැල් පාලමක් සම්පූර්ණයෙන්ම හානියට පත්ව ඇති බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය පවසයි.

බදුල්ලට ධාරානිපාත වර්ෂාවක් පෙරේදා (19දා) ඇදහැලුණු අතර එම වර්ෂාවත් සමඟින් අකුණුසර තත්ත්වයක්ද ඇති විය. එසේ ඇතිවූ අකුණුසරක් බදුල්ල ගී්‍රන්ලේන් ඩ්‍රයිව් මාවතෙන් බදුල්ල දූපත ගම්මානයට පිවිසීමට ඇති අත්වැල් පාලම අසල විශාල ගසකට වැදී තිබේ. එම අකුණුසර වැදුණු ගස මුලින්ම ගැලවී අත්වැල් පාලම මතට කඩා වැටී ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් එම අත්වැල් පාලම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇත.

මෙම දූපත නම් ගම්මානයේ ජනතාවට ඉතා පහසුවෙන් හා කඩිනමින් තම ගම්මානයට පිවිසිය හැකි පරිදි පාලම මීට මාස හයකට පමණ ඉහතදී වැඩ නිමවා ජනතාවගේ භාවිතයට පත්කෙරුණු බව ගම්වාසීහු පවසති.

විශාල ශබ්දයක්ද සමඟින් මෙම අකුණ රාත්‍රි 7.00ට පමණ පතිත වී ඇති අතර අකුණුසර වැදීමෙන් කිසිදු පුද්ගලයකුට හානියක් සිදුව නොමැත.

බදුල්ල – ජයලත් දිසානායක