බණ්ඩාරනායක පිළිරුව අවට ප්‍රදේශය ගැන කොටුව මහේස්ත්‍රාත්ගෙන් නියෝගයක්

0
235

ගාලු‍ මුවදොර, බණ්ඩාරනායක පිළිරුව පිහිටි ස්ථානයේ සිට මීටර් 50ක ප්‍රදේශයට කිසිදු පාර්ශ්වයකට ඇතුළු වීම වළක්වාලමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ අද (ජූලි 20) නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම පිළිමයට හානි කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව සඳහන් කරමින් පොලිසිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක් සැලකිල්ලට ගනිමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

අදාළ පිළිමය පිහිටි ස්ථානයේ සිට මීටර් 50ක ප්‍රදේශයට කිසිදු පාර්ශවයක් ඇතුළු වීම වළක්වාලීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස පොලිසිය එහිදී අධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබේ.