අලුත් ජනපති: ඡන්ද 4ක් අවලංගුයි (LIVE)

0
235

ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා වන ඡන්ද විමසීමේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතී.

ඒ අනුව, ප්‍රථමයෙන් වලංගු සහ අවලංගු ඡන්ද නිරීක්ෂණය කළ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක සඳහන් කළේ, ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් ඡන්ද 4ක් අවලංගු ඡන්ද බව ය.

මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිරි අතර ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරුන් 223 දෙනකු සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබිණි.

ඒ අනුව, ඡන්ද 4ක් අවලංගු වීමත් සමග මේ වන විට වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 219ක් බවට පත්ව තිබේ.

ඡන්ද ගණනය කිරීම සජීවීව පහතින් නරඹන්න…