මෙරට තත්ත්වය පිළිබඳ IMF අවධානයෙන්

0
19

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මේ වනවිටත් ශ්‍රී ලංකා රජයේ තාක්‍ෂණික මට්ටමේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා නැවැත ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් IMF ප්‍රකාශක Gerry Rice පවසයි. ජූලි 14 වැනි දින පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙරට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය හිමිවන වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳ සාකච්ඡා යළි ඇරඹීම වෙනුවෙන් වත්මන් තත්ත්වයේ සමනය වීමක් බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු මෙහි දී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමීපව නිරීක්‍ෂණය කරමින් සිටින බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා