පොහොර බෑගයේ බර අනුව ගොවීන්ගෙන් මුදල් අය කරන්න

0
51

යූරියා පොහොර බෑගයේ අඩංගු බර අනුව පමණක් ගොවීන්ගෙන් මුදල් අයකිරීම සිදු කළ යුතු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව ගොවීන් විසින් මිලදී ගන්නා යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 50කින් යුත් පොහොර මිටියක් අලෙවි කරනු ලබන්නේ රු. 10,000කට වුවත්  පොහොර බෑගයේ අන්තර්ගත බර ප්‍රමාණය මැන, ඒ අනුව මුදල් අය කරන ලෙස සියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවට ලබාදුන් යූරියා පොහොර බෑග්වල නිසි බරින් යුත් පොහොර ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත නොවන බවට වාර්තා වීමත් සමඟ මේ සම්බන්ධව කඩිනමින් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමැති  මහින්ද අමරවීර  අමාත්‍යාංශ ලේකම් රෝහණ පුෂ්පකුමාරට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව  ලංකා පොහොර සමාගම හා කොමර්ෂල් පොහොර සමාගමේ පොහොර බෙදාහැරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කළ ලේකම්වරයා දඹුල්ල ප්‍රදේශයට නිසි බරින් යුත් පොහොර ලබා නොදීම සම්බන්ධව විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කෙරිණි.

යූරියා හොණ්ඩරයක බරින් යුත් පොහොර මිටියක ඇති යූරියා ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 50ක් වන අතර ඉන්දීය රජය විසින් ලබාදුන් පොහොර බෑග්වලට ඇසිරීම වරායේ යන්ත්‍ර  03ක් මඟින් සිදු කෙරෙන බවත්  බෑගයක අන්තර්ගත වන පොහොර ප්‍රමාණය මනිනු ලබන්නේ යාන්ත්‍රිකව බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි. 

එම නිසා  මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ යම්කිසි ‍ෙදා්ෂයක් සිදුව ඇත්නම්, එමඟින් ගොවි ජනතාවට කිසිදු පාඩුවක් සිදු නොවන ලෙසට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන  බව ලේකම්වරයා දන්වා ඇත.

නිර්මාණි ගුණරත්න