ප්‍රවේශ පත්‍ර තොග අවසන්: දුම්රිය සේවය අඩපණ විය හැකියි

0
32

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන බොහෝමයක සාමාන්‍ය දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර තොග අවසන් වීම සහ ඉල්ලුමට සරිලන අයුරින් නොලැබීම හේතුවෙන් දුම්රිය සේවය අඩපණ වීමට බොහෝ ඉඩකඩ ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර පැවැසීය.

දුම්රිය ස්ථානවලට අවශ්‍ය ප්‍රවේශපත්‍ර තොග මුද්‍රණය රජයේ මුද්‍රණාලය මඟින් සිදුකෙරෙන නමුත් මේ වනවිට එමඟින් සේවය ලබා ගැනීම නතර කර දමා මුද්‍රණ උපකරණ දුම්රිය මූලස්ථානයේ ස්ථාපනය කොට තිබෙන බවත් ඔහු පැවැසුවේය.

මෙම මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් පුහුණු  සේවකයන් අනුයුක්ත කිරීමට බලධාරීන්ට නොහැකි වී ඇති බවත් එම නිසා මුද්‍රණ කාර්යාලයේ කටයුතු සිදුකිරීම මන්දගාමී වී ඇති බවත් හෙතෙම කීය.

සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් මුද්‍රණය කරනු ලබන කඩදාසි විදේශ රටවලින් ආනයනය කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවත් එයට විසඳුමක් ලෙස භාවිත කරන ලද ප්‍රවේශපත්‍ර නැවත භාවිත කිරීමට හැකි පැරණි ක්‍රමවේදය යළි ස්ථාපිත කළ යුතු බවත් ඔහු පැවැසීය.

එමෙන්ම 2023 වර්ෂයේදී හඳුන්වා දීමට නියමිත විද්‍යුත් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් යොමුවිය යුතු බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

මිතුන් ජයවර්ධන