නෙස්ලේ ලංකා සමාගම, පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් බේකර්ස් පෞද්ගලික සමාගම සමඟ එක්ව පරිසර දූෂණය මැඬලීමට සහයෝගිතාවකට එළඹෙයි

0
43

ශ්‍රී  ලංකාව තුළ ප්ලාස්ටික් නිසා සිදුවන පරිසර දූෂණය අවම කිරීම සඳහා සුවිශේෂී වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නෙස්ලේ ලංකා සමාගම සහ පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් බේකර්ස් පෞද්ගලික සමාගම පසුගියදා අත්වැල් බැඳගත්තේය. මෙම සහයෝගීතාව යටතේ පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් අවන්හල් ජාලය තුළ එක්රැස්වන ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් හා අපද්‍රව්‍ය  ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනු ලබන අතර එම අවන්හල් ජාලය තුළ විවිධ අපද්‍රව්‍ය වර්ග සඳහා වෙන වෙනම කසළ බඳුන් තැන්පත් කිරීමත් එසේ එකතු කරගන්නා කසළ රාජගිරියේ පිහිටි පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් සතු ප්‍රතිචක්‍රිකරණ අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කිරීමත් සිදුවේ.

ඉන් අනතුරුව පිරිසුදු කර, සම්පීඩනය කළ මෙම කසළ ප්‍රතිචක්‍රිකරණය වෙනුවෙන් Eco-Maximus සහ Eco-Spindles යන දේශීය ආයතන වෙත ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ. වර්තමානයේදී මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් අවන්හල් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් ආවරණය කෙරෙන අතර ඉදිරියේදී සමස්ත දිවයිනේම ඇති එම අවහන්හල් වෙත එය ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිබේ. මෙම සහයෝගිතාව යටතේ රාජගිරියේ පිහිටි පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් ප්‍රතිචක්‍රියකරණ අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ බේලින් යන්ත්‍රයක් (baling machine) පිහිටුවීමට නෙස්ලේ ලංකා සමාගම සහාය වී ඇත. බේලින් යන්ත්‍රයක් යනු කසළ සම්පීඩනයට ලක්කරමින් ප්‍රතිචක්‍රිකරණය සඳහා ප්‍රවාහනය කිරීම පහසු කරවන යන්ත්‍රයකි.

ශ්‍රී ‍ ලංකාවේ Out-Of-Home ව්‍යාපාර අංශයේ ප්‍රමුඛයෙක් වශයෙන් Nestlé Professional හි අපට මෙරට දැවැන්තම බේකරි අවන්හල් ජාලය සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින් මෙවැනි පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාවට නැංවීමට ලැබීම විශාල සතුටක්. මෙම සහයෝගිතාව තුළින් වගකීම් සහගත ලෙස කසළ බැහැර කිරීමට පාරිභෝගිකයන් දිරිමත් කරමින් පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් අවන්හල් ආශ්‍රිතව ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කළ හැකි කසළ එක්රැස් කිරීමේ බඳුන් පිහිටුවනවා. අපද්‍රව්‍යවලින් නිදහස් අනාගතයක් ශ්‍රී  ලංකාව තුළ උදාකරගැනීම වෙනුවෙන් ගත් සුවිශේෂී පියවරක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකියි යනුවෙන් Nestlé Professional සභාපති රොෂාන් පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

දේශීය බේකරි අවන්හල් ජාලයක් වශයෙන් ශ්‍රී  ලංකාව තුළ ප්ලාස්ටික් නිසා සිදුවන පරිසර දූෂණය මැඬලීම සඳහා මෙවැනි දායකත්වයක් ලබාදීමට හැකිවීම පිළිබඳ අපි සතුටට පත්වෙනවා. අප වැනි බේකරි අවන්හල් හරහා ඇසුරුම් ආශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසාම එම අපද්‍රව්‍ය‍ එක්රැස් කිරීමටත් ප්‍රතිචක්‍රි‍කරණය සඳහා යොමු කිරීමටත් වැඩි හැකියාවක් අප සතුයි. අපගේ පාරිභෝගිකයන්ගෙනුත් වගකීම් ලෙස කසළ නිසි පරිදි බැහැර කරමින් ඒවා ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කිරීමට දායක වන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා යැයි මෙම සහයෝගිතාව පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් බේකර්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කමල් ජයිමන් මහතා පැවැසුවේය.