කොමර්ෂල් බැංකුව දරුවන් වෙනුවෙන් ‘අරුණළු’ විදේශීය මුදල් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම අරඹයි

0
29

දරුවන් වෙනුවෙන් විදේශ මුදලින් ඉතිරි කිරීම කාලීන අවස්ථාවක් ලෙස පෙනෙන්නට තිබෙන හෙයින් කොමර්ෂල් බැංකුව එම අවස්ථාව ලබාදෙමින් ‘අරුණළු’ විදේශීය මුදල් ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම හඳුන්වාදී තිබේ.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන මෙරට පුරවැසියන් වන දරුවන් සඳහාත් විදේශයක වාසය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලියාපදිංචි කර තිබෙන දරුවන් සඳහාත් මෙම විදේශීය මුදල් ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ විදේශීය මුදල් වර්ග හතරකින් මුදල් තැන්පත් කළ හැකි බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි.

‘අරුණළු’ විදේශීය මුදල් ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ඕනෑම කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවකින් අවුරුදු 15 ට අඩු දරුවකු වෙනුවෙන් ඩොලර් 50 මූලික තැන්පතුවක් මඟින් හෝ ඩොලර් 50 කට සමාන වන ස්ටර්ලිං පවුම් යූරෝ සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් තැන්පත් කිරීම මඟින් මවුපියන්ට නීත්‍යානුකූල භාරකරුවන්ට හෝ දරුවන්ගේ මවුපියන්ගේ මවුපියන්ට විවෘත කළ හැකි වේ. දරුවා අවුරුදු 18 උපන් දිනය සමරන අවස්ථාවේ හෝ එයට පසුව මෙම ගිණුමේ තිබෙන සම්පූර්ණ මුදල් ප්‍රමාණය දරුවාට ලබාගත හැකි බව බැංකුව පවසයි.  

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් මෙම විශේෂ යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වාදී තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දරුවන් අනාගතයේදී විදේශීය අධ්‍යාපනය සඳහා ඇතුළු අනාගත වියදම් වෙනුවෙන් මවුපියන් කලින්ම ඉතිරි කිරීම සඳහා යොමු කිරීමටයි. බැංකුව සඳහන් කරන්නේ රුපියල අවප්‍රමාණය වීමෙන් ඇතිවන අහිතකර ප්‍රතිඵලවලින් මිදී එවිට අදාළ වියදම් කිරීමට අවස්ථාව හිමිවන බවයි.