ඔන්ලයින් ගනුදෙනු කිරීමේදී පරිස්සමෙන්

0
29

පසුගියදා මහ බැංකුව මඟින් අතථ්‍ය මුදල් භාවිතය පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කළේය. එහි සඳහන් වූයේ ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ අතථ්‍ය මුදල් භාවිතය සම්බන්ධ මෑතකාලීන වර්ධනයන් මෙන්ම අතථ්‍ය මුදල් සම්බන්ධව කරන ලද විමසීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් පහත සඳහන් කරුණු මහජනතාවට දැනුම් දීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන බවත් අතථ්‍ය මුදල් යනු පෞද්ගලිකව නිකුත් කරනු ලබන සහ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව හුවමාරු කළ හැකි බොහෝදුරට නියාමනය කිරීමකට යටත් නොවන, වටිනාකම් ඩිජිටල් ආකාරයට නිරූපණය කිරීමක් බවයි.

තවදුරටත් එහි සඳහන් වූයේ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2018 සහ 2021 වසරවලදී මාධ්‍ය නිවේදන මඟින් මහජනතාවට දැනුම් දුන් පරිදි, අප්‍රකාශිත විද්‍යුත් මුදල් (Cryptocurrencies) ඇතුළු අතථ්‍ය මුදල් සම්බන්ධ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කිසිදු ආයතනයකට හෝ සමාගමකට බලපත්‍ර ලබාදී හෝ බලය පැවරීමක් කර නොමැති අතර කිසිදු ආයතනයකට මූලික කාසි නිකුතුවකට (Initial Coin Offerings) හෝ පරිගණක තුළින් අතථ්‍ය මුදල් ජනනය කිරීමට (Mining Operations) හෝ අතථ්‍ය මුදල් හුවමාරු කර ගන්නා අන්තර්ජාල වෙළෙඳපොළක් (Virtual Currency Exchange) ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ බලය පැවරීමක් කර නොමැත.

තවද, 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 03 දරන නියෝගය ප්‍රකාරව අතථ්‍ය මුදල් ගනුදෙනු හා සම්බන්ධ ගෙවීම් සඳහා හර කාඩ්පත් (Debit Cards) සහ ණය කාඩ්පත් (Credit Cards) වැනි විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාඩ්පත් (Electronic Fund Transfer Cards) භාවිත කිරීමට අවසර නොමැත. එබැවින්, අතථ්‍ය මුදල් නියාමනය නොවන මූල්‍ය උපකරණ (unregulated financial instruments) ලෙස සලකනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඒවායේ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් නියාමන අධීක්ෂණයක් හෝ ආරක්ෂාවක් නොමැත.

එබැවින්, අතථ්‍ය මුදල්වල ආයෝජනය කිරීම තුලින් පරිශීලකයන් නිරාවරණය විය හැකි සැලකිය යුතු මූල්‍ය මෙහෙයුම්, නීතිමය සහ ආරක්ෂණය සම්බන්ධ අවදානම් මෙන්ම පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳව මහජනතාවට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. අන්තර්ජාලය මෙන්ම වෙනත් මාධ්‍ය හරහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන විවිධ වර්ගයේ අතථ්‍ය මුදල් යෝජනා ක්‍රමවලට හසු නොවන ලෙසද මහජනතාවට අනතුරු අඟවනු ලැබේ.

නුවන් බඹරැන්දගේ