“අඳුපැලෑනේ බිංදු” කුඩු සමඟ කොටු

0
23

සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන “අඳුපැලෑන බිංදු” නමැත්තා තංගල්ල නෙටොල්පිටිය ප්‍රදේශයේදී හෙරොයින් මත්කුඩු සමඟ 17 වැනිදා පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වී තිබේ.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ රන්න අඳුපැලෑන ප්‍රදේශයේ පදිංචි සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන “අඳුපැලෑන බිංදු” නම් ආරූඪ නාමයකින් හඳුන්වන අයකු බව ප්‍රකාශ වේ.

අත්අඩංගුවට ගන්නා විට ඔහු සන්තකයේ හෙරොයින් මත්කුඩු ග්‍රෑම් 11ක් තිබී ඇති අතර සැකකරු වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා තංගල්ල මූුලස්ථාන පොලිසියට භාර දී ඇත.

තංගල්ල -සහම්පති මානගේ