21 වන දා සිට තෙල් දෙන්නේ මෙහෙමයි

8
2525

රට පුරා පිහිටි සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල් හරහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම එළැඹෙන 21 වන දා සිට QR කේත ක්‍රමය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන බව ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති කුමාර රාජපක්ෂ ‘මව්බිම’ට පැවසීය.

වාහනයේ අවසන් අංකයට අදාළ දිනයට වාහනය ඉන්ධන පෝලිම වෙත රැගෙන ආ යුතු අතර මෙලෙස දිනවලට අදාළව වර්ග කළ වාහන අවසන් අංක මෙසේ ය.

0,1,2 – සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දා

3,4,5 – අඟහරුවාදා, සිකුරාදා

6,7,8,9 – බදාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා

මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩකටයුතු සූදානම් කර ඇති නිසා ජනතාවට පෝලිම්වල රැඳී නොසිටින ලෙස ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා දැනුම් දුන්නේ ය.

එසේ ම මෙම නව ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් පෙර යුද්ධ හමුදාව විසින් ලබා දෙන ලද ටෝකන් ක්‍රමය ලබන 21 වන දා සිට අවලංගු වන බව ද හෙතෙම කියා සිටියේ ය.

මෙම නව QR කේත ක්‍රමය ඔස්සේ දින දෙකක් වාහන හිමියන්ට ඉන්ධන ලබාගත හැකිය. එසේ ම මෙය ද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෝටා ක්‍රමයක් යටතේ බව ත් QR කේතයේ අදාළ වාහනයට හිමි ඉන්ධන ලීටර් ප්‍රමාණය දක්වා ඇති බව ද සභාපතිවරයා පැවසීය.

එසේ ම, තමාට හිමි දිනයට ඕනෑ ම සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහලකින් තමාට හිමි ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් පවතින බව ද ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ ය.

8 COMMENTS

  1. Now new trend that can be effectively addressed by the government. People are desperately looking for push bicycles. This is to utilize as a solution for our lacking of foreign reserves for fuel. Government can help people to buy bicycles importing necessary amounts forthwith instead of begging around the world to find cash for fuel. Old push bicycles are sold at exorbitant prices by opportunists. If even half of the country men shift to use bicycles fuel import costs can be reduced considerably. From one side people get heathier by the exercise they get and they save much of their earnings spent over fuel. These are positive sides of crises. Long time solutions. There is a great demand for bicycles at the moment. For gas problem also has solutions. In the market new products come up replacing gas ovens. Why can’t the authorities encourage them to make available the stoves kindled using coconut shell charcoal. Even some will get jobs to supply necessary charcoal by village level. Some people also see the positive side of using compost manure for cultivation. Our people are innovative and they sometimes learn slowly the lessons with experience. We have been addicted to unnecessary life styles by forgetting the resources available and depending on foreign objects. Now it is the time to plan out sustainable economic policies to pull out our country from this deplorable situation.

  2. මෙික.හරියට update වෙලා නෑ…
    දින වලට අදාල අංක වෙනස්කරා…
    එය මෙම ලිපියේ යාවත්කාලීනවී නොමැත. එයින් පරිෂීලකයන් නොමග යැවෙි….

Comments are closed.