රජරට කෘෂිකර්ම පීඨයෙන් අක්කර හයක බෝග වගාවක්

0
7

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අභියෝගයට ලක් වූ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආපනශාලාවන් පවත්වාගෙන යෑමට හා අඩු මිලට අඛණ්ඩව සිසුන් වෙත ආහාර පාන සැපයීමට සිය කෘෂිකර්ම පීඨය මුල්කරගෙන ආහාර භෝග වගාකිරීමේ ආදර්ශ වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ බව ශ්‍රී  ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිනි මහාචාර්ය සංජීවනී ගිනිගද්දර පැවැසුවාය.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව ඒකාබද්ධව ඔවුන් වෙත අවශ්‍ය ගුණාත්මක කෘෂි ද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම, සේවක අවස්ථාවන්ට විශ්වවිද්‍යාලයේම සිසුන් යොදාගෙන ආදායම් උත්පාදන මාර්ග සකසාදීම, පළාතේ ජනතාවට විශ්වවිද්‍යාලයකින් හිමිවිය යුතු සැබෑ ප්‍රතිලාභය අත්කරදීම සහ ආහාර අර්බුදයෙන් ජයගැනීමට ජනතාවට උපදේශන සේවා, පස් පරීක්ෂාව හා ජලය පරීක්ෂා කිරීම ආදී සේවාවන් ලබාදීම මෙහි තවත් අරමුණක් වන අතර සඳහා කෘෂිකර්ම පීඨය ආශ්‍රිතව අක්කර හයක පමණ භූමියක විවිධ වගාවන් අරඹා ඇති බවත් ජනතාවට උසස් පණිවුඩයක් ලබාදීම එහි තවත් අරමුණක් බවත් ඇය සඳහන් කළාය.

ඇය මේ බව කියාසිටියේ ශ්‍රී  ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථයන්ගේ සංගමය සිය නිල වෙබ් අඩවිය (ඩබබනඵ://පභඵතචච.තඬ/) පසුගිය 15 වැනිදා විවෘත කරමින් පැවැත්වූ වැඩසටහනට එක්වෙමිනි.

එය සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සංවිධානය කර තිබූ අතර ලොවපුරා විසිරී සිටින රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථයන් සිය සංගමයට ඒකරාශි කිරීම, සංගමය කරන සුබසාධක කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා සරසවියේ අභිවෘද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රවර්ධනයත් සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් ලබාදිය හැකි වරප්‍රසාද පුළුල් කිරීමත් වෙබ් අඩවිය නිර්මාණයේ අරමුණයි.

කෘෂිකර්ම පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ.එම්.ජේ.බී. අදිකාරි මහතා සමඟ පුස්තකාලයාධිපතිනි අශෝකා සිරිවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන්, සියලු පීඨවල ආදි විද්‍යාර්ථ සංගම් නියෝජිතයන් හා ආදි විද්‍යාර්ථයන්ගේ මවු සංගමයේ නිලධාරි මණ්ඩලයද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.  

අනුරාධපුර _ වික්‍රම රලපනාව