මේ දේශපාලනඥයන් පරීක්ෂාවට ලක්වන අවසන් නිමේෂයයි

0
16

මේ උදාවී ඇත්තේ සැබෑ මහජන නියෝජිතයන් කවුරුන්දැයි හඳුනා ගැනීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාව බවත් තෝරා ගැනීමට නියමිත අන්තර්වාර පාලනය කෙබඳුද යන්න සියලු දෙනා බලා සිටින බවත් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

ආර්ථික ස්ථාවරත්වයත්,  ප්‍රතිසංස්කරණයමය දේශපාලන සංස්කෘතියත් නැවත පණ ගැන්වීම සියලුම මහජන නියෝජිතයන්ගේ වගකීම බවත් එය තම දේශපාලන පක්ෂයේ සීමාසහිත අරමුණු අභිභවා යන ජාතික වගකීමක් බවත් එම නිවේදනයේ දක්වා තිබේ.

කලින්කලට පුද්ගලයන් වෙනස් කිරීමේ පටු දේශපාලන ක්‍රීඩාවෙන් මිදීමට මහජන නියෝජිතයන් වගබලා ගත යුතු බවත් පුද්ගලයන් නොව කාර්යක්ෂම වැඩපිළිවෙළක් උදෙසා එක්ව ගමන් කළ යුතු බවත් එහි සඳහන් කර ඇත.

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා පොදු අභිමතයක් සහිතව තෝරා ගැනීමටත්, උපරිම වසරක කාලයකට යටත්ව එක්ව ගමන් කළ හැකි පොදු අභිලාශ සහිත කණ්ඩායමක් පත් කරගත යුතු බවත් නිවේදනයේ දක්වා තිබේ.

සියලුම කණ්ඩායම් යෝජිත වැඩපිළිවෙළ පැහැදිලිව සඳහන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ජනගත කළ යුතු බවත් එවිට එම සැලැස්ම නිවැරදි විගණනයකට හා ඇගයීමකට ලක් කිරීමට සියලු පුරවැසි කණ්ඩායම්වලට හා සංවිධානවලට අවස්ථාවක් ලැබෙන බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

ශ්‍රී  ලාංකේය ජන රජයේ සැබෑ හිමිකරුවන් වන්නේ සුවහසක් පොදු ජනතාව බවත් රටවැසියන් බහුතරයකගේ ආශීර්වාදය ලත් තරුණ අරගලය මඟින් නව සමාජ සම්මුතියක් ජනගත වන ආකාරය පිළිබඳව තම සංගමය අවධානයෙන් බලා සිටින බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

මහජන නියෝජිතයන් ලෙස තමන් දිනාගත් මහජන නියෝජිතත්වය පොදු ජාතික අභිලාෂයක් උදෙසා සහ සාමූහිකව භාවිත කරන්නේදැයි සමස්ත රටවැසියා එකත්පසව බලා සිටින බවත් දේශපාලනඥයන් පරීක්ෂාවට ලක් වන අවසන් නිමේෂය මෙය බව ඔවුන් අවබෝධ කර ගත යුතු බවත් එම නිවේදනය මඟින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

මිතුන් ජයවර්ධන