පේරාදෙණි සරසවියට නව බඳවා ගැනීම් එපා

0
13

ප්‍රාථමික සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බරපතළ  සේවක අතිරික්තයක් තිබියදී  බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බළකා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සේවකයන් 70 දෙනකු බඳවා ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කර තිබෙන දැනුම් දීමට අනුව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට නව සේවකයන් බඳවා නොගන්නා ලෙස ශ්‍රී  ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයීය එක්සත් සේවක සංගමය උපකුලපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

 එම සංගමයේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛාවේ සභාපති ජී.කේ. රුවන් කුමාර  මහතාගේ අස්සනින් යුතුව අදාළ ලිපිය උපකුලපතිවරයා වෙත යොමුකර ඇත.

 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ප්‍රාථමික සේවා ගණයන් හි තනතුරුවලට අදාළ සේවක පුරප්පාඩු පිරවීම බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බළකා දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් සිදුකිරීම මඟින් විශාල ගැටලු ඇතිවිය හැකි බවත් ඒ සම්බන්ධව අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා දැනුවත් කර තිබෙන බවද එම ලිපියේ දැක්වෙයි. බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බළකා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු නොකරන බවට බලධාරීන් එකඟතාව පළකර තිබියදී  එම එකඟතා බිඳ දමමින් ප්‍රාථමක සේවා ගණයන්ට අදාළ තනතුරු සඳහා බඳවා ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙමින් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට නම් ලැයිස්තුවක් යොමුකර තිබෙන බව අනාවරණය වී ඇතැයිද රුවන් කුමාර මහතා යොමුකළ ලිපියේ සඳහන්ය.

සේවක අතිරික්තයක් තිබියදී විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ අනුමත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට පරිබාහිරව මෙම පත්වීම් සිදුකරන බවත් ඒ තුළින් ප්‍රාථමික සේවා ගණයන්හි තනතුරු සඳහා අභ්‍යන්තර උසස්වීම් අපේක්ෂාවෙන් සිටින සේවකයන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවන බවත් රුවන් කුමාර මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධව කළ විමසීමකදී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය උපකුලපති, විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මහාචාර්ය ටෙරන්ස් මදුජිත් මහතා රාජ්‍ය ආයතනවලට කනිෂ්ඨ සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධක බළකා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පුහුණු වලත් අය පමණක් බඳවා ගන්නා ලෙස රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන තිබෙන බවත් ඒ අනුව බඳවා ගැනීම් සඳහා නම් ලැයිස්තුවක් විශ්වවිද්‍යාලයට යොමුකර තිබෙන බවත් පැවැසුවේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ වන විට කනිෂ්ඨ සේවකයන් 300ට ආසන්න අතිරික්තයක් පවතින බව දැනගත් බවද ශ්‍රී  ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයීය එක්සත් සේවක සංගමය පවසයි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවක අතිරික්තයක් තිබුණත් ඇතැම් ක්‍ෂේත්‍රවල පුරප්පාඩු තිබෙන නමුත් ප්‍රාථමික සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා පුරප්පාඩු පවතින බවත් ඒ මහතා කීය.

බඳවා ගැනීම් සිදුකරන්නේ නම් අදාළ පුද්ගලයන්ගේ හැකියාවන් පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බවද මදුජිත් මහතා පැවැසුවේය.

මහනුවර – කේ.එල්. සුරවීර