දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට පාස්පෝට් කන්තෝරු

0
10

සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල ආගමන හා විගමන උප කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙක් ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල පවතින ඉඩකඩ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවත් ඉතාමත් ඉක්මනින් මෙම උප කාර්යාල ආරම්භ කර අයදුම්කරුවන්ට ඉතා ඉක්මනින් තම ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය සකසා ගැනීමට පරිසරය සූදානම් කරන බවත් ඔහු පැවැසුවේය.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මඟින්ම මාර්ගගත ක්‍රමයට විදේශ ගමන් බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති බවත් එමඟින් කොළඹ කාර්යාලයට විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණෙන පිරිස් අඩු වනු ඇති බවත් හෙතෙම කීය.

ආගමන විගමන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලට අමතරව මෙම නව කාර්යාලය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවද එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

මිතුන් ජයවර්ධන