ජනපති ඡන්දයේ සහාය ගැන පොහොට්ටු තරුණ පෙරමුණේ තීරණය අද

0
9

පාර්ලිමේන්තුවෙන් නව ජනාධිපතිවරයකු තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්දයේදී තම මන්ත්‍රි කණ්ඩායමේ සහාය ලබා දෙන්නේ කුමන අපේක්ෂකයාටද යන්න පිළිබඳ අද (19දා) ප්‍රකාශයට පත්කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණ සඳහන් කර ඇත.

අදාළ ඡන්දයේදී සහාය ලබා දෙන්නේ කාටද යන්න පිළිබඳ අවසන් සාකච්ඡාව අද (19දා) උදේ වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත බවත් ඉන් අනතුරුව සහාය ලබා දෙන්නේ කාටද යන්න පිළිබඳ ප්‍රකාශයට පත්කරන බවත් මේ පිළිබඳ කළ විමසීමකදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණේ සභාපති හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩී.වී. චානක පැවැසීය.

ඒ අනුව තම මන්ත්‍රි කණ්ඩායම ගන්නා අවසන් තීරණය ලිඛිතව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ඉදිරිපත් කරන බවද ඩී.වී. චානක මන්ත්‍රිවරයා පැවැසීය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට මෙම ඡන්දයේදී සහාය ලබා දෙන බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නිවේදනය කර තිබුණද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණ ඒ පිළිබඳ තවමත් නිශ්චිත තීරණයකට පැමිණ නැතැයිද එම තීරණය අද (19දා) ගැනීමට නියමිත බවද ඩී.වී. චානක මන්ත්‍රිවරයා කීය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය