කොළඹ ආනන්දයට ඉනිමක ජයක්

0
18

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනුග්‍රහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පාසල් පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගයකදී කොළඹ ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නංගර විදුහල ඉනිමකින් හා ලකුණු 153කින් පරාජය කිරීමට කොළඹ ආනන්ද විදුහල සමත්වෙද්දී පොල්ගහවෙල ශාන්ත බර්නදෙත් විදුහලට එරෙහිව ඉනිමකින් හා ලකුණු 156ක ජයක් ලැබීමට මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහලට හැකිවිය.

අනෙක් තරගවලදී කොළඹ ලුම්බිණි, ගාල්ල මහින්ද, කැලණිය ශ්‍රී ධර්මලෝක යන විදුහල් පළමු ඉනිමේ ජයක් වාර්තා කළහ.

එහිදී කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ නෙතුල එදිරිමාන්න ලකුණු 150ක් ලබාගත් අතර, කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ කිත්ම සිත්මල් සහ කොළඹ වෙස්ලි විදුහලේ ඩිමාත් සුදර්ශන පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වූහ.

කොළඹ ලුම්බිණි – කොළඹ වෙස්ලි

ලුම්බිණි පළමු ඉනිම 185/9 (ලකිල ලකිෂ 53, ඩිමාත් සුදර්ශන 45/5, මිනුක මන්දිමු 20/2), වෙස්ලි පළමු ඉනිම 119 (ජෝශ් ද සිල්වා 56, තෙනුල් සත්සඳ 4/3, තිසුම් සෂ්්මිත 21/3), ලුම්බිණි දෙවැනි ඉනිම 88/2 (මිනුක මන්දිමු 19/2)

ගාල්ල මහින්ද _ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක

ධර්මාශෝක පළමු ඉනිම 90 (කවීෂ ගිත්මල් 6/4, විශ්මිත සත්සර 5/2, ඉෂිර නිසංජය 12/2), මහින්ද පළමු ඉනිම  91/9 (දුවිංස දෙත්මිණ 20/4,  දෙනෙත් ආකර්ෂණ 27/3), ධර්මාශෝක දෙවැනි ඉනිම 126/5 (කවීෂ මතීෂ් 33, සඳෙව් නෙත්මිණ 15/3), මහින්ද දෙවැනි ඉනිම  92/5 (රන්දුල මාබරණ 43, කවීෂ මතීෂ් 22/2)

මහනුවර ත්‍රිත්ව – පොල්ගහවෙල ශාන්ත බර්නදෙත්

ත්‍රිත්ව පළමු ඉනිම 226/6 (සෙත්මික සෙනෙවිරත්න 56, සෙනිර නොදැවී 47), ශාන්ත බර්නදෙත් පළමු ඉනිම – 26 (අශ්වින් හේරත් 1/04), ශාන්ත බර්නදෙත් දෙවැනි ඉනිම 44 (අම්මර් මන්සිල් 7/3, අශ්වින් හේරත් 9/3)

කැලණිය ශ්‍රී ධර්මාලෝක _ ක¼දාන දි මැසිනෝද්

දි මැසිනෝද් පළමු ඉනිම 107 (කෝෂිත ආදිත්‍ය 20/4), ශ්‍රී ධර්මාලෝක පළමු ඉනිම 164 (ෂේන් දිනෙත් 54, දිනි¼ඳු ශෂ්මිත 33/3, තිසඟ සෙමිත් 44/3), දි මැසිනෝද් දෙවැනි ඉනිම 190/5 (ශාළුක රෙහාන් 88, තරුෂ මිහිරංග 45/2), ශ්‍රී ධර්මාලෝක දෙවැනි ඉනිම 19/2

කොළඹ ආනන්ද-කොළඹ සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර

ආනන්ද පළමු ඉනිම – 269/3 (නෙතුල එදිරිමාන්න 150, ඔවින් පෙරේරා 68), සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර පළමු ඉනිම – 48 (කිත්ම සිත්මල් 6/5, ශාරධ ජයරත්න 21/3), සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර දෙවැනි ඉනිම – 68 (දනිරු රණසිංහ 16/3, ශාරධ ජයරත්න 0/2, දසිත් බටුගහගේ 21/2, කිත්ම සිත්මල් 21/2)

ඉෂාන් රශ්මිත