පාසල් දරුවන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතා සඳහා චීනයෙන් තව ත් සහල් තොගයක්

0
323

පාසල් ආහාර වැඩසටහන සඳහා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන දෙවන සහල් තොගය වූ මෙට්‍රික් ටොන් 1,000ක ප්‍රමාණය පසුගිය දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත භාර දී තිබේ.

දරිද්‍රතාව හා පෝෂණ ඌනතා යන සාධක සැලකිල්ලට ගෙන පාසල් ආහාර වැඩසටහනට සිසුන් තෝරාගෙන ඇති අතර එක් ආහාර වේලක් වෙනුවෙන් මෙතෙක් වෙන් කර තිබූ රුපියල් 30/-ක මුදල මෙවන විට රුපියල් 60/- දක්වා වැඩි කර තිබේ.

ඒ අනුව, පාසල් ආහාර වැඩසටහන නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අංශය පියවර ගන්නා බව ත් ඉදිරියේ දී ලැබීමට නියමිත සහල් ප්‍රමාණය ද පාසල් වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පැවසීය.

සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 10,000ක් පාසල් 7,900ක ළමුන් ලක්ෂ 11කගේ ආහාර අවශ්‍යතා සඳහා මාස 6ක කාලයක් ලබා දෙන වැඩ සටහනේ කොටසක් ලෙස මෙම සහල් තොගය පරිත්‍යාග කර ඇත.

එහි පළමු තොගය ජූනි 28 වන දා චීනය විසින් මෙරටට පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය.