ගෝඨාභයට පොහොට්ටුවෙන් ආචාරය පුද කරයි

0
22

බිහිසුණු යුද බිමක රණවිරුවකු ලෙසත් රාජ්‍ය ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙසත් ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා ලෙසත් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළ සේවයට ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සිය ආචාරය පුද කරන බව නිවේදනය කර ඇත.

බලය තවදුරටත් තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන පිරිස් අතර බලය අතහැරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කළ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගෙන ඇත්තේ ඉතා අසීරු තීන්දුවක් බවද ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලය නිවේදනය කර තිබේ.

කොවිඩ් උවදුර මැඬලීමට හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගත් පියවර ඉතා ප්‍රශංසනීය බවද ඒ පිළිබඳව අනාගතයේදීද සමාජයේ නොමැකෙන සලකුණක් ලෙස රැඳී තිබෙනු ඇතැයිද ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නිවේදනය කර ඇත.

ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලය නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයක් මඟින් මෙම කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය