පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මහ ජනතාවට විශේෂ දැනුම් දීමක්

0
381

මහජන දේපළ සහ ජාතික උරුම වන ස්මාරක සහ පුරාවස්තුවලට හානි කිරීම හෝ සොරකම් කිරීමෙන් වළකින ලෙස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා සඳහන් කළේ, එසේ යම් හානියක් හෝ සොරකමක් සිදු කළහොත් ඒ සඳහා පුරාවිද්‍යා ආඥා පනත ප්‍රකාරව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදු වන බව ය.

ජූලි මස 9 වන දා සිදු වූ සිදුවීම් සහ ඉන් පසුව ඇති වූ තත්ත්ව හේතුවෙන් කොළඹ ජනාධිපති මන්දිරය ඇතුළු පුරාවිද්‍යා ස්මාරකවලට හානි සිදු වී ඇති බව ත් එම ස්ථානවල තිබුණු පෞරාණික හා සංස්කෘතික වස්තු තවදුරට ත් විනාශ වීම හෝ අස්ථානගත වීම වළක්වා ගත යුතු බව ත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත්තේ ජනාධිපති මන්දිරය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ අරලිය ගහ මන්දිරය යන ස්ථානවල පිහිටි පැරණි ස්මාරකවලට තවදුරට ත් හානි සිදුවීම වළක්වා ගැනීම, වටිනා පෞරාණික හා සංස්කෘතික දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඉදිරියට ත් එම ස්ථාන නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ඇති බව ය.