විරෝධතාකරුවන්ට පොලිස්පතිගෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්

0
3411

අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ මුවාවෙන් සාමකාමී බව බිඳ වැටෙන ආකාරයට ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස කටයුතු කරමින් රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික දේපළවලට හානි කරමින් සිදු කරනු ලබන නීති විරෝධී ක්‍රියාවලින් වැළකී සිටින ලෙස පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඔහු සඳහන් කළේ, මූලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳන අවස්ථාවලදී ඉතා වගකීමෙන් යුක්තව කටයුතු කරන ලෙසය.

එම අවස්ථාවේදී නීත්‍යානුකූල ලෙස සේවයේ යොදවා සිටින රජයේ සහ පෞද්ගලික සේවකයින්ට බාධා කිරීමකින් වැළකී නීතිමය රාමුව තුළ එම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින ලෙසට පොලිස්පතිවරයා මහ ජනතාවගෙන් වැඩිදුරට ත් ඉල්ලා සිට තිබේ.