හිරුණිකා ජනපති නිල නිවස ඉදිරිපිට ගෝඨාභය එනතුරු මහ පාරේ (VIDEO)

0
259

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ, ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු වන ගේට්ටුව ඉදිරිපිට ය.

ජනාධිපතිවරයාට තමා හමුවීමට පැමිණන ලෙසට බල කරමින් ඇය ඇතුළු පිරිස විරෝධතාවයේ නිරතව සටිති.

ජනාධිපති මන්දිරයට ප්‍රවේශ වන මාර්ගයේ යොදා ඇති මාර්ග බාධක ඉවත් කරමින් ඇය ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු වීමට උත්සහ කිරීමේදී එහි සිටින ආරක්ෂක නිලධාරීහු ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු වන ගේට්ටුව වසා දැමීමට කටයුතු කළහ.

පසුව ඇය ඇතුළු පිරිස ගේට්ටුව ඉදිරිපිට ජනාධිපතිවරයා පැමිණෙන තෙක් රැඳී සිටින බවට පවසමින් එම ස්ථානයේ සිටින අතර මහ ජනතාවට ද එම ස්ථානයට පැමිණෙන ලෙසට ඉල්ලීමක් කළා ය.