දිළිඳු ගොවීන්ට යූරියා මිටියක් රුපියල් 10,000ට

0
28

ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය අඩු ආදායම්ලාභී ගොවීන් සඳහා යූරියා පොහොර මිටි තුන්ලක්ෂ හැත්තෑදහසක් මෙරටට නොමිලයේ ලබාදීමට එකඟත්වය පළකර තිබේ.

ඒ අනුව අඩු ආදායම්ලාභී ගොවීන් සඳහා යූරියා කිලෝ ග්‍රැම් පනහක පොහොර මිටියක් බැගින් එක් ගොවියකුට ලබාදීමට එකඟතාව පළකර ඇත.

කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර ලෝක බැංකුවේ සහ ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිතයන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම එකඟතාවන්ට පැමිණ ඇත.

ඉන්දීය රජය යල කන්නයේ වී වගාව සඳහා ලබාදෙන යූරියා පොහොර තොගයෙන් මෙටි්‍රක් ටොන් දසදහසක් බඩඉරිඟු වගාව සඳහා යෙදවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය  තීරණය කර තිබේ.

 වී වගාව සඳහා මෙම යූරියා පොහොර කිලෝ පනහක බෑගයක් රුපියල් දසදහසක  මුදලකට ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයද එකඟත්වය පළ කළ බව ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

 එමෙන්ම දැනට විවෘත වෙළෙඳපොළේ යූරියා කිලෝගෑම් පනහක පොහොර මිටියක් අලෙවි කරනු ලබන්නේ රුපියල් හතළිස් දෙදහසක  පමණ මුදලකට බවත්, එම නිසා වී ගොවීන්ට රුපියල් දසදහසක් වැනි සහන මිලකට එම පොහොර මිටියක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් ඇමැතිවරයා කිය.

බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන් සඳහාද එම මිලටම පොහොර ලබාදීමට පියවර ගන්නැයි ඇමැතිවරයා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේය.

 එමෙන්ම එළැබෙන මහ කන්නයේදී ගොවීන්ට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ යූරියා පොහොර ලබා දීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන එකසිය දහයක් ලබාදීමට එකඟත්වය පළකර තිබේ.