තෙල් ගහගෙන ජාවාරම් කරන බස් ගැන පරීක්ෂණයක් ඕනෑ

0
32

මගී ප්‍රවාහනයට රජයෙන් දෙන ඉන්ධන ලබාගෙනත් ප්‍රවාහනයේ නොයෙදන බස් රථ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට හා මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට උපදෙස් දී ඇත.

මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ලබාදෙන ඉන්ධන එක්රැස් කර විකිණීමේ ජාවාරමක් සිදුකරන බවත් ලැබෙන ඉන්ධන තොග රැස් කරමින් ධාවන කටයුතු සිදුනොකරන බවටත් ලද තොරතුරු මත ඇමැතිවරයා මෙසේ උපදෙස් දී ඇත.

ශ්‍රී  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතුව ඇති ඩිපෝ 105ක් මඟින් දැනට පෞද්ගලික බස්රථ සඳහාද මගී ප්‍රවාහන කටයුතු වෙනුවෙන් ඉන්ධන ලබාදෙන නමුත් පෞද්ගලික බස් රථ ධාවකයන් මගී ප්‍රවාහනයේ නොයෙදී ඉන්ධන ජාවාරමක නිරත වන බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

පෞද්ගලික බස් රථ 5500ක් සඳහා පසුගිය ඉරිදා (03දා) සියලු ඩිපෝ මඟින් ඉන්ධන ලබාදී තිබුණු බවත් එදින බස් රථ ධාවනයේ යෙදී ඇත්තේ 3000කටත් වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව හා මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරි කාර්යාලය පෙන්වා දුන් බව ඔහු පැවැසුවේය.

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා පවත්වා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ වෙත මෙලෙස ශ්‍රී  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මඟින් ඉන්ධන ලබාදුන්නත් පෞද්ගලික බස් රියැදුරන් ඉන්ධන ලබාගෙන මගී ප්‍රවාහනයේ නොයෙදෙන බව ශ්‍රී  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ කිංග්ස්ලි රණවක අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කර ඇත.