තෙල් අර්බුදයෙන් දුම්රියත් නවතින ලකුණු

0
19

ඉන්ධන හා ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඊයේ (05දා) දිනයේ දුම්රිය ගමන්වාර 140කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවලංගු කර ඇති බවත් අද දිනයේ දුම්රිය නියාමකවරුන් ඇතුළුව වෘත්තීය සමිති කිහිපයක්ම සේවයට වාර්තා නොකරන බවට සඳහන් කර ඇති බවත් දෙපාර්තමේන්තුව පැවැසීය.

මිතුන් ජයවර්ධන