උතුරු නැඟෙනහිරින් බිම්බෝම්බ 95% ක් ඉවත් කර අවසන්

0
44

උතුර-නැඟෙනහිර භූමියෙන් සියයට අනූපහක (95%) ක බිම්බෝම්බ ඉවත් කර ඇතැයි බිම්වෙඩි පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

වර්ග කිලෝමීටර් 14ක භූමි ප්‍රමාණයක තවත් බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට තිබෙන බවද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

බිම්වෙඩි ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී උතුරු-නැඟෙනහිර පදිංචි සිවිල් ජනතාව 3,000කට රැකියා අවස්ථා ලබාදී තිබෙන බවත් ඔවුන් හරහා තවත් පුද්ගලයන් 12,000ක් යැපෙන බවත් බිම්වෙඩි පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙයි.

බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය 2009න් පසුව ඇරැඹි බවත් 2028 වසරට පෙර ශ්‍රී ලංකාව බිම්බෝම්බ අවදානමෙන් තොර රටක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරගෙන යන බවත් එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මේ සඳහා වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 17ක ආධාර ලැබෙන බවත් එය ඇ.ඩොලර් මිලියන 21 දක්වා වැඩිකර ගැනීම සඳහා ක්‍රමෝපායික සැලැස්මක් සකස් කරගෙන යන බවත් බිම්වෙඩි පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කරයි.

ජිනීවාහි පිහිටි ජාත්‍යන්තර බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදෙන මෙරට බිම්බෝම්බ ඉවත්  කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට අමතරව මැග්, හලෝ ට්‍රස්ට්,ඩෑෂ්, ශප් යන අන්තර්ජාතික හා දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන 04 දායකත්වය ලබාදෙන බවද එම මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

අමිත් මධුරංග ගමගේ