ආයෝජන ව්‍යාපෘති අටකට අනුමැතිය

0
30

ශ්‍රී  ලංකාවේ ආයෝජන සඳහා ඉකුත් මැයි මාසයේ සිට මේ දක්වා ඉදිරිපත් වූ සමාගම් 20කින් අටකට අනුමැතිය ලැබී ඇතැයි ශ්‍රී  ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කියයි.

මෙම අනුමැතිය ලැබී ඇති ආයෝජනවල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 24.6ක් වන බවත් එයින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක් විදේශ ආයෝජන වන බවත් ශ්‍රී  ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රේණුකා එම්. වීරකෝන් ‘මව්බිම’ට පැවැසුවාය.

ඇඟලුම් කම්හල්, පරිගණක ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර, කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාර, ඛනිජ සම්පත් ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර හා ඇඟලුම් කර්මාන්තයට අදාළ උපාංග කර්මාන්ත මේ අතර ඇතැයිද ඇය කීවාය.

මෙම ආයෝජන හේතුවෙන් රැකියා 630ක් ඇතිවන බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය පැවැසුවාය.

මෙයින් එක් ඇඟලුම් කම්හලක් මේ වන විටත් අම්බලන්ගොඩ ආරම්භ කර ඇති බවත් එහි රැකියා අවස්ථා 500ක් පමණ උදාවන බවත් පෙන්වා දුන්නාය.

විනීතා එම්. ගමගේ