“රට හදන්න බලපාන ලොකු ම බාධාව රාජපක්ෂ පවුල බලයේ සිටීම යි” – කාදිනල් හිමිගෙන් සැර නිවේදනයක්

0
291

රට මුහුණ දී සිටින අවාසනාවන්ත තත්ත්වයෙන් රට මුදා ගැනීමට ඇති ලොකු ම බාධාව වන්නේ රාජපක්ෂ පවුල තවමත් බලයේ රැඳී සිටීම බව කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණෝ අවධාරණය කරති.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ, රාජපක්ෂ පවුලේ “සමස්ත වැඩපිළිවෙළ දේශපාලන කූටෝපායක් බව ජනතාවට හොඳින් අවබෝධ වී ඇති,” බව ය.

කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහත දැක්වේ.