යාපනයේ වෙළෙඳසලක ඩීසල් ලීටරය 1000ට විකුණලා

0
33

යාපනයේ – අලවෙඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳසලක ඩීසල් ලීටර් 300ක් සඟවා ගෙන එම ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 1000 බැගින් අලෙවි කරමින් සිටි පුද්ගලයකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

42 හැවිරිදි මෙම ව්‍යාපාරිකයා කුලී කරුවන් යොදවා ඔවුන්ව පෝලිමේවල තබා එක් රැස් කර ගන්නා ඉන්ධන තොග මේ අන්දමට අධික මිලකට අලෙවි කරන බවට පොලිසියට තොරතුරු ලැබී තිබිණි.

එම තොරතුරුවලට අනුව අදාළ පුද්ගලයාගේ වෙළෙඳසල පරික්ෂා කළ අවස්ථාවේදී මෙම ඉන්ධන තොගය හමුවී තිබේ.

යාපනය පොලිසිය අදාළ සැකකරුව යාපනය අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ