රෝහිණී අලස් මැතිනියගේ 90 වැනි ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් භක්ති ගීත ප්‍රසංගයක්

0
55

‘ගේට්වේ’ විදුහලේ නිර්මාතෘ සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා රෝහිණී අලස් මැතිනියගේ අනූ වැනි ජන්ම දිනය සමරා භක්ති ගීත ප්‍රසංගයක් රාජගිරියේ ගේට්වේ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

රෝහිණී අලස් මැතිනියගේ ආශීර්වාදය හා උපදෙස් මත එම  පරිශ්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකෙරුණු ‘ඇම්ෆි තියටර්’ රඟහල විවෘත කිරීමද එම භක්ති ගීත සන්දර්ශනයට සමගාමීව සිදුකෙරිණි.