සුසිල්ගේ තැන බන්දුලට දෙයි

0
421

ප්‍රවාහන, මහා මාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද ජූනි (27) උදෑසන වැඩබලන අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්නේ ය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා නිල සංචාරයක් වෙනුවෙන් විදෙස්ගත වීම හේතුවෙන් එම අමාත්‍යංශයේ වැඩ බැලීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම පත්වීම සිදු කරනු ලැබ ඇත.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 2010 වසරේ සිට 2015 වසර දක්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.