සහල් වෙළෙඳුන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්

0
1011

වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කළ වෙළෙඳුන් 186ක් සහ මිල ප්‍රදර්ශනය නොකර සහල් අලෙවි කිරීම, සහල් විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අදාළ වෙළෙඳුන් 479ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත නිදහස් කර ඇති අතර එම වෙළෙඳුන්ට විරුද්ධව ඉදිරියේදී නඩු පැවරීමට නියමිත බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කළේ, මේ වන විට දිවයින පුරා සහල් වැටලීම් සහ පරීක්ෂා කිරීම් 2,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇති බව ය.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ නඩු පැවරීම් 24ක් සිදුකර ඇති අතර ඉන් 22ක් සඳහා වැරදිකරුවන් වූවන්ට රුපියල් මිලියන 3.2ක පමණ දඩ මුදලක් අදාළ අධිකරණ මගින් නියම කර ඇත.

එහිදී වෙළෙඳ ආයතන 19ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂය බැගින් සහ එක් වෙළෙඳසැලකට රුපියල් ලක්ෂ 3ක් මෙන් ම තවත් සුපිරි වෙළෙඳසැල් දෙකක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් ද දඩ මුදල් අධිකරණය මගින් නියම කොට ඇත.

උපරිම සිල්ලර මිලට අනුකූලව සහල් අලෙවි කළහැකි පරිදි සහල් මිල දී ගැනීම හා අලෙවි කිරීම සිදුකරන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය තොග හා සිල්ලර වෙළෙඳුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.