සජබ සහ ජාජබ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරයි

0
245

සමගි ජන බලවේගය සහ විපක්ෂයේ අනෙකුත් පක්ෂ කිහිපයක් මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

 අද (ජූනි 21) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සඳහන් කළේ, තම පක්ෂය මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බවය.

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම තුළින් මහ ජනතාව පත්ව ඇති අර්බුදයන්ට පිළිතුරක් නොලැබීම හේතුවෙන් මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ද මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කළේ ය.