හෙට සිට විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක්

0
408

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කළ ඉල්ලීමකට අනුව හෙට (ජූනි 20) දිනයේ සිට උදෑසන කාලයේදී විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව, හෙට සිට උදෑසන 7.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ ය.

දහවල් 12.00 සිට රාත්‍රී 10.30 දක්වා පැය 2 1/2 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ඔහු වැඩිදුරට සඳහන් කළේ ය.