අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමෙයි

0
369

අද (ජූනි 14) දිනයේ දිවයින පුරා පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව, පස්වරු 5.30ත් රාත්‍රී 10.00ත් අතර කාලය තුළ විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත ය.

අදාළ කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.