ඕනම දරදඬු පිරිමියෙක් ඇතුළේ බාබිඩෝල් කෙනෙක් ඉන්නවා

0
230

දරදඬුයි කියන ඕනම විධියේ පිරිමියෙක් ජීවිතයේ එකම එක ගැහැනියක් ඉස්සරහ ළපටි ළාමක ස්ත්‍රී චරිතයක් රඟදක්වනවා. කොයිතරම් පෙම්වතියො මුණගැහුණත්, කොයිතරම් සහකාරියන් ඇසුරු කළත්, කොයිතරම් ගැහැනුන් සමඟ සම්බන්ධතා තිබුණත්, එකම එක ගැහැනියෙක් ළඟ ඕනම පිරිමියෙක් තමන්ගේ පුරුෂත්වය දිය කරනවා. නැත්නම් යටපත් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි එහෙම කරන්නේ වුවමනාවෙන්. ස්වයං අවබෝධයෙන්. දැනුවත් භාවයකින්.

ඒක පිරිමි දුර්වල වෙන තැනක්. දුර්වල වෙන තැනක් බව දැන දැනත් ගොඩක් වෙලාවට ‘This is my weakness’ කියලා හදවතින්ම වැලඳගන්න තැනක්. එතනදි සමහර පිරිමි අඬනවා. සමහරු වැලපෙනවා.  සමහරු නැළවෙනවා. සමහරු තො‍ෙඳාල් වෙනවා. සමහරු පොඩි දරුවො වෙනවා. සමහරු අත දරුවො වෙනවා. සමහරු හුරතල් වෙනවා. තවත් සමහරු ඔය ඔක්කොම කරනවා. එහෙම වුවමනාවෙන් ගැහැනිය ඉස්සරහ දුර්වල වෙන පිරිමියම, එහෙම අවබෝධයෙන් ගැහැනිය ඉස්සරහ පුරුෂත්වය දිය කරන පිරිමියම, ඊට පස්සේ තමන්ගේ

විශාලතම ශක්තිය විධියට ඒ ගැහැනියව රී නේම් කරනවා. ප්‍රේමයක් ඇතුළේ ගොඩක් වෙලාවට biggest strength කියලා පිරිමි හඳුන්වන ගැහැනිය වෙන්නේ, ඒ පිරිමියාව දුර්වල කරන ගැහැනියම තමයි. ඒ පිරිමියාගේ පුරුෂත්වය යටපත් කරන ගැහැනියම තමයි. ඒත් ජීවිතයේ එකම එක වතාවක් මුණගැහෙන ඒ තත්ත්වයට, ඒ අවස්ථාවට පිරිමි හදවතින්ම බැ‍ෙඳනවා. ලව් කරනවා.

පිරිමියෙක්ගේ ඇතුළේ ඉන්න ගැහැනියව ගොඩක් වෙලාවට එළියට එන්නේ ඒ සම්බන්ධතාව ඇතුළෙදි. සේරම දරදඬුකම් පැත්තකින් තියලා පිරිමි හීලෑ වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධතාව ඇතුළෙදි. හැබැයි ඕකෙම අනිත් පැත්තත් ඔය හා සමාන්තරව ඔය විධියටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

ළපටියි, ළාමකයි කියන ඕනම විධියේ ගැහැනියක් ජීවිතයේ එකම එක පිරිමියෙක් ඉදිරියේ දරදඬු පුරුෂමය චරිතයක් රඟදක්වනවා. මහා ප්‍රතිරූපයක් සහිතව නැඟී සිටිනවා. කොයිතරම් පෙම්වතුන්  මුණගැහුණත්, කොයිතරම් සහකරුවන් ඇසුරු කළත් , කොයිතරම් පිරිමින් සමඟ සම්බන්ධතා තිබුණත් ඒ හැමෝම ඉදිරියේ ළඳ බොලඳ වෙන ගැහැනු එකම එක පිරිමියෙක් ළඟ තමන්ගේ ස්ත්‍රීත්වය දිය කරනවා. නැත්නම් යටපත් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ගැහැනුත් එහෙම කරන්නේ වුවමනාවෙන්. ස්වයං අවබෝධයෙන්. දැනුවත්භාවයකින්.

ඒක ගැහැනු මැනුවල් විධියට ගට් එකක් ඇඟට ගන්න තැනක්. මහා ප්‍රතිරූපයක් තමන්ගේ පිරිමියා ඉදිරියේ මේන්ටේන් කරන්න දඟලන තැනක්. අදාළ පිරිමියා වෙනුවෙන් මවක් වගේ පෙනී ඉන්න අපහසුවෙන් උත්සාහ කරන තැනක්. ඒ උත්සාහය ඇතුළේ සමහර ගැහැනු පිරිමින්ට සැර කරනවා. සමහරු ගහනවා. සමහරු බනිනවා. සමහරු අවවාද කරනවා. සමහරු නීති රීති දාලා කොටුකරනවා. සමහරු පාලනය කරනවා. තවත් සමහරු ඔය ඔක්කොම කරනවා.

තමන්ගේ ස්ත්‍රීත්වය තරමක් දුරට යටපත් වෙලා, බලය ලැබෙන ඒ අවස්ථාවට ගැහැනු හදවතින්ම බැ‍ෙඳනවා. ආස වෙනවා. ලව් කරනවා. ගැහැනියකගෙ ඇතුළේ ඉන්න පිරිමියව ගොඩක් වෙලාවට එළියට එන්නේ ඒ සම්බන්ධතාව ඇතුළෙදි. සේරම ළඳ බොළඳකම් පැත්තකින් තියලා ගැහැනු දරදඬු වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධතාව ඇතුළෙදි.

මම විශ්වාස කරන විධියට හැම පිරිමියෙක් ඇතුළෙම ගැහැනියක් ජීවත් වෙනවා. ජීවිතයේ එකම එක සම්බන්ධතාවක් ඇතුළෙදි ඒ ගැහැනියව එළියට ගන්න ඒ පිරිමියාට හැකියාව ලැබෙනවා. හැම ගැහැනියක් ඇතුළෙමත් පිරිමියෙක් ජීවත් වෙනවා. ජීවිතයේ එකම එක සම්බන්ධතාවක් ඇතුළෙදි ඒ පිරිමියවත් එළියට ගන්න ඒ ගැහැනියට හැකියාව ලැබෙනවා. ගැහැනු පිරිමි දෙපක්ෂයම තමන්ගේ ඇතුළත සැරිසරන විරුද්ධ ලිංගය එළියට ගන්න ඒ ප්‍රේමය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ‘eternal love’ කියලා සදාකාලික හැඟීමකින්

රී නේම් කරගන්නේ.