මිලියන 3,100ක් දී ලංවිම කැඩිච්ච ජෙනරේටර් 50ක් අරන්

0
326

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 3,100ක් වැයකොට මිල දී ගත් විදුලි ජනක යන්ත්‍ර 50ක් මිල දී ගන්නා අවස්ථාවේ ම ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ නොතිබී ඇතැයි කෝප් කමිටුවේදී හෙළි විය.

2018, 2019 කාලසීමාවට අදාළව මිලදී ගත් විදුලි ජනක යන්ත්‍ර පිළිබඳව මෙසේ හෙළි විය.

මෙහිදී කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා මේ පිළිබඳ වාර්තාවක් සති 2ක් ඇතුළත විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදෙන ලෙස නිර්දේශ කළේ ය.

මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු වූයේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2017 සහ 2018 වර්ෂයන්ට අදාළ විගණකාධිපති වාර්තා හා වර්තමාන කාර්යසාධනය පිළිබඳ පරීක්‍ෂා කිරීමට පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් පසුගිය දා (ජූනි 10) පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ අවස්ථාවේදීය.

මෙම ජනක යන්ත්‍ර මිල දී ගන්නා විට ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ නොපැවැතී ඇති බවත් මේ නිසා මෙම මිල දී ගැනීම්වලදී තත්ත්ව පරීක්‍ෂාවක් සිදු වූවා ද යන්න සහ මේ සඳහා වියදම් වූ මිල පිළිබඳ කමිටු සාමාජිකයන් ඔවුන්ගෙන් විමසන ලදී.

මෙහිදී පැමිණි සිටි නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නේ, මෙම මිල දී ගැනීම්වලදී නිලධාරීන් පරීක්‍ෂාවක් සිදු කොට ඇති බව ත් එම මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,100ක් වැයවූ බව ත් අද වනවිට මෙම ජනක යන්ත්‍ර 50ම ක්‍රියාකාරීව පවතින බවත් ය.

මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ කාරක සභා සාමාජික මන්ත්‍රීවරුන් සඳහන් කළේ, මෙම ජනක යන්ත්‍ර මුල්කාලීනව ක්‍රියාත්මක නොවූ බව ත් නවීකරණය කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වන බවත් ය.

ඒ අනුව කුමන ආණ්ඩු කාලසීමාවක මිල දී ගත්ත ද ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ නොපවතින ජනක යන්ත්‍ර මිල දී ගැනීම පිළිබඳ විධිමත් පරීක්‍ෂණයක් සිදු කළ යුතු බව ය.

  • අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි