රාජ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනවලට නව ප්‍රධානීන්

0
1519

රාජ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනවලට නව සභාපතිවරුන් සහ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කර තිබේ.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් අදාළ පත් වීම් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව, රූපවාහිනී සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස අසංක ප්‍රියනාත් ජයසූරිය මහතා ද ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනයේ නව සභාපති ලෙස වරලත් ගණකාධිකාරී ගණක අමරසිංහ මහතා ද ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නව සභාපති ලෙස හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා ද පත් කර තිබේ.

එමෙන් ම රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ලෙස, මහාචාර්ය චමින්ද රත්නායක, මහාචාර්ය ඩී. එම්. අජිත් දිසානායක සහ නීතිඥ රඛිත අබේගුණවර්ධන යන මහත්වරුන් පත් කර ඇත.

ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ලෙස, නීතිඥ ලලිත් පියුම් පෙරේරා, කතිකාචාර්ය මහේෂ්වරී මහිමදාස්, රවීන්ද්‍ර ගුරුගේ, ඉන්දික ලියනහේවගේ සහ හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්වරුන් පත් කර තිබේ.

තව ද ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ලෙස, මහාචාර්ය පූජ්‍ය මාගම්මන පඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, ප්‍රියන්ත කේ. රත්නායක, ජේ. යෝගරාජ් සහ එම්. සිසිර කුමාර යන මහත්වරුන් පත් කර ඇත.