ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට නව සභාපතිවරයෙක්

0
309

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මුදිත පීරිස් මහතා පත් කර තිබේ.

මුදිත පීරිස් මහතා මීට පෙර එම සමාගමේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා පසුගිය දා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමෙන් අනතුරුව මෙම පත් කිරීම සිදු කර ඇත.