කොවිඩ්-19 පරීක්ෂණ ගැන අමෙරිකාව ගත් අලුත් ම තීරණය

0
1379

වෙනත් රටක සිට පැමිණෙන පුද්ගලයින් සිය රටට ඇතුළු වීමට පෙර කොවිඩ්-19 පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම තවදුරට ත් අවශ්‍ය නොවන බව අමෙරිකාව පවසයි.

එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, කොවිඩ්-19 සීමා ලිහිල් කිරීමට එරට බලධාරීන් ගත් තීරණය ත් සමග මෙම පියවර ගෙන ඇති බව ය.

ඒ අනුව, ඉරිදා (ජූනි 12) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එම සීමා ලිහිල් කරන බව එරට රෝග පාලන සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර ඇත.

විද්‍යාව සහ දත්ත මත පදනම්ව එම මධ්‍යස්ථානය අමෙරිකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑම් එල්ල කළ මෙම සීමා ලිහිල් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ය.

කෙසේ වෙතත්, දින 90කින් මේ පිළිබඳව නැවත ඇගයීමට ලක් කර නව ප්‍රභේද හේතුවෙන් යළි සීමා පැනවීමට බලධාරීන් තීරණය කරන්නේ නම්, එය සිදු කරන බව අමෙරිකාවේ රෝග පාලන සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර තිබේ.