“සහල් හිඟයක් නෑ: හුඹස් බිය එපා” – කෘෂිකර්ම ඇමති

0
319

යල කන්නයේ වගා කිරීමට නියමිත කුඹුරු ප්‍රමාණයෙන් සියයට අනූවක් මේ වනවිට වගා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර පැවසීය.

යල කන්නයේ කුඹුරු වගාව සඳහා යොදා ගන්නා බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 446,440.25 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති හෙයින් ඉදිරියේදී විශාල සහල් අර්බුදයකට මුහුණපාන්නට සිදු නොවනු ඇතැයි ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

මෙවර යල කන්නය තුළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් වගා කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ සමස්ත කුඹුරු ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 601,261.73 වේ.

වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය රසායනික පොහොර කෘමිනාශක හා වල්නාශක නොමැති වීම නිසා 2022 මැයි පළමු සතිය වන තෙක් ගොවි ජනතාව විසින් වගා කර තිබූ කුඹුරු ප්‍රමාණය 266,500කි.

නමුත් ඉදිරි කාලය තුළ රටට මුහුණ දීමට සිදුවන ආහාර හිඟ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් හා ඉන්දීය රජය මගින් ලබා දෙන යූරියා පොහොර හා ගොවීන් තුළ නැවතත් ගොවිතැන කෙරෙහි ඇති වූ විශ්වසනීයත්වය නිසා ඔවුන් කුඹුරු වගා කරන්නට පෙලඹී ඇති බවද ඇමතිවරයා කීය.

එමෙන් ම, රජය විසින් ලබා දෙන යූරියා පොහොර මෙට්‍රික්ටොන් 65,000න් මෙට්‍රික්ටොන් 50,000ක් මෙවර යල කන්නයේ වී වගාවට ද තවත් මෙට්‍රික්ටොන් 10,000ක් තේ වගාවටත් ඉතිරි මෙට්‍රික්ටොන් 5,000 බඩඉරිඟු වගාවටත් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව ද කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ ය.